Prijavite se i ostvarite popuste!

Kombinovano osiguranje domaćinstva

Napomena:
Objekat mora biti stalno naseljen.

Najčešća pitanja u vezi osiguranja domaćinstva

Kombinovano osiguranje domaćinstva je vrsta osiguranja koja pruža zaštitu vašeg stambenog objekta i imovine. Umesto da se pojedinačno osiguravaju različiti delovi domaćinstva, poput stambenog prostora, imovine, odgovornosti, ili drugih rizika, kombinovano osiguranje omogućava osiguraniku da u paketu osigura više različitih elemenata. Ova polisa osiguranja pokriva rizike poput požara, poplava, oluja, provalnih krađa, kao i štete na imovini unutar doma, poput nameštaja, aparata, elektronike, i drugih dragocenosti. Takođe, može uključivati i odgovornost prema trećim licima za eventualne nezgode koje se dese unutar osiguranikovog doma ili na njegovoj imovini.

Sava osiguranje stana ili kuće možete obezbediti online, za samo nekoliko minuta. Čitavu proceduru moguće je završiti iz udobnosti vašeg doma, na internet stranici Sava osiguranja, popunjavanjem formulara u koji je potrebno uneti da li je u pitanju stan ili kuća, kao i koja je stambena površina (kvadratura). Nakon online izvršene uplate, na adresu vaše elektronske pošte biće vam dostavljena polisa.

Cenu osiguranja stana ili kuće odrediće vrsta i kvadratura objekta, a ukupan iznos polise biće prikazan odmah pošto unesete sve potrebne podatke u online formular. Polisom osiguranja stana ili kuće osiguravate svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih nepredviđenih događaja. Naposletku, Sava osiguranje domaćinstva preuzima naknadu troškova nastalih usled osiguranog slučaja. Nakon kupljene polise, vaš siguran partner, Sava osiguranje preuzima svu brigu i pruža sigurnost vašem domu.

Pored osnovnih pokrića, možete odabrati i dodatna pokrića u vidu osiguranja lica od nezgode i osiguranja od posledica zemljotresa. Nakon što odaberete osiguranje lica od zemljotresa važno je da unesete broj lica, dok je kod osiguranja posledića od zemljotresa potrebno odabrati period u kome je završena gradnja objekta, kao i na kojoj se opštini nalazi. U sledećem koraku ćete videti cenu polise za odababrane parametre.

Štetu možete prijaviti online, prateći uputstva koja ćete pronaći na sledećem linku: https://www.sava-osiguranje.rs/sr-rs/prijava-stete/domacinstvo/