E-plaćanje

Polisa broj
Iznos
RSD
E-mail
Telefon
Želim da primam vaša obaveštenja i dodatne informacije o uslugama i akcijama, kao i da učestvujem u anketiranju u cilju ispitivanja zadovoljstva klijenata i dajem saglasnost za prijem navedenih obaveštenja putem obične i elektronske pošte, telefona, mobilnih i interent aplikacija
DA     Ne